Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kieltäytyminen antamasta tutustuttavaksi EU:n ja Israelin väliseen terrorismin torjuntaa koskevaan vuoropuheluun liittyviä asiakirjoja kokonaisuudessaan