Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen pyyntöön tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat Euroopan energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen nykyaikaistamisesta käytyjä neuvotteluja