Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Tapa, jolla Euroopan komissio valvoo ja varmistaa, että Kroatian viranomaiset kunnioittavat perusoikeuksia rajaturvallisuusoperaatioiden yhteydessä