Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopan komission laiminlyönti, kun se ei asettanut saataville italiankielistä käännöstä koneista annettuun direktiiviin 2006/42/EY liittyvästä toimintaohjeesta

Versäumnis der Europäischen Kommission, eine italienische Übersetzung eines Leitliniendokuments zur Anwendung der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen bereitzustellen.