Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopan komission tapa käsitellä kommentteja, jotka tehtiin direktiivin (EU) 2015/1535 ilmoitusmenettelyn mukaisesti ja jotka koskivat luonnosta Saksan teknisiksi määräyksiksi asiakkaiden laitteiden kytkemisestä suurjänniteverkkoon ja kyseisten laitteiden käytöstä suurjänniteverkossa (TAR-suurjännite)