Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopa Komisjoni keeldumine anda üldsusele juurdepääs dokumentidele, mis käsitlevad tema mõjuhinnangut seoses seadusandliku ettepanekuga laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks