Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopa Komisjoni suutmatus teha kättesaadavaks masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohaldamist käsitleva juhendi itaaliakeelne tõlge

Euroopa Komisjoni suutmatus teha kättesaadavaks masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohaldamist käsitleva juhendi itaaliakeelne tõlge.