Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Způsob, jakým Evropská komise přistupovala k připomínkám vzneseným v rámci oznamovacího postupu stanoveného ve směrnici (EU) 2015/1535 s ohledem na německý návrh pravidel týkajících se připojení a provozu zákaznických zařízení k vysokonapěťové rozvodné síti (TAR Extra High Voltage)