Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Забавяне от страна на Европейския парламент при разглеждането на искане за признаване на състоянието на член на персонала за „професионално заболяване“