Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Подходът на Европейската комисия към коментари по процедурата за нотификация, предвидена в Директива (ЕС) 2015/1535, във връзка с проектоправила в Германия за свързването и действието на потребителски инсталации към мрежата за високо напрежение (TAR Extra High Voltage)