Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ombudsmeno komanda

Siekiant užtikrinti, kad institucija galėtų tinkamai nagrinėti skundus visomis 24 ES Sutartyse nurodytomis kalbomis, taip pat didinti informuotumą apie tai, kaip institucija gali padėti žmonėms ir organizacijoms, ombudsmeno institucijoje dirba aukštos kvalifikacijos, daugiakalbis personalas. Ieškokite mūsų darbuotojų pagal veiklos sritį arba susipažinkite su mūsų tarnybos organizacine diagrama (organizacine schema).

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmeno kabinetas

Kabineto komanda yra asmeniškai atskaitinga ombudsmenei ir savo veikloje vadovaujasi jos tiesioginiais nurodymais. Komanda konsultuoja ombudsmenę ir padeda jai užtikrinti, kad būtų įgyvendinama jos vizija, strategija ir tikslai.
Visi kabineto nariai prireikus gali lydėti ombudsmenę tarnybinėse kelionėse ir gali būti įpareigoti padėti rengti kalbas, pranešimus ir ataskaitas.
 • AidanO'Sullivan
  Europos ombudsmeno kabineto vadovas
  Jam tenka visa atsakomybė už ombudsmenės strategiją, tarpinstitucinius ryšius, įskaitant ryšius su Europos Parlamentu, ir kabineto valdymą. Dėl strategijos įgyvendinimo užtikrinimo dirba kartu su Generaliniu sekretoriatu. Pataria ombudsmenei komunikacijos ir informavimo veiklos klausimais.
 • SilviaBartolucci
  Patarėjas politikos klausimais
  Atsakinga už kasdienius ryšius su Europos Parlamentu, įskaitant Peticijų komitetą. Padeda įgyvendinti Europos ombudsmenės strategiją, įskaitant pasirengimą Europos ombudsmenės informaciniams susitikimams.
 • MeganKillian
  Europos ombudsmenės asmeninė padėjėja
  Atsakinga už Europos ombudsmenės darbotvarkę, komandiruotes ir susitikimus; tvarko gaunamus laiškus ir kvietimus Europos ombudsmenei, tvarko kabineto skaitmeninį archyvą. Atsakinga už ad hoc pavestų administracinių užduočių vykdymą.
 • MarkusSpoerer
  Patarėjas politikos klausimais
  Pataria ombudsmenui politikos įvykių, išorės strategijos ir santykių su Europos Parlamentu klausimais. Atsakingas už politikos informacinių pranešimų ir kalbų koordinavimą.

Generalinis sekretoriatas

Generalinis sekretoriatas yra atsakingas už bendrąjį Tarnybos valdymą ir turi pareigą užtikrinti bendrą ombudsmeno strategijos koordinavimą ir įgyvendinimą.
 • CesiraD'Aniello
  Generalinė sekretorė
 • CarolineMoen
  Generalinio sekretoriaus padėjėja
 • MurielleRichardson
  Amministratore

Tyrimų direktoratas

Tyrimų direktoratas, kurį sudaro vienas Bylų nagrinėjimo skyrius (žemiau), atsakingas už pagrindinę tarnybos veiklą, būtent už galimų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų netinkamo administravimo atvejų tyrimą ir gerosios administravimo praktikos skatinimą.
 • RositaHickey
  Tyrimų direktorė
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Vyresnioji patarėja Chartijos laikymosi klausimais
 • FergalÓ Regan
  Vyriausiasis teisės ekspertas
 • PeterDyrberg
  Tyrimų ir proceso ekspertas
  -
 • LeticiaDíez Sánchez
  Tyrimų pareigūnė
 • TanjaEhnert
  Tyrimų pareigūnė
 • SilviaFuller
  Tyrimų pareigūnė
 • MichaelaGehring
  Tyrimų pareigūnė
 • DorienLaermans
  Tyrimų pareigūnė
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Tyrimų pareigūnė
 • OanaMarin
  Tyrimų pareigūnė
 • ErikaMurányi
  Direktorato padėjėja
 • KoenRoovers
  Tyrimų pareigūnas
 • MihaiIoachimescu-Voinea
  Tyrimų stažuotojas
 • NinaKlubert
  Tyrimų stažuotoja
 • ViolaPendl
  Tyrimų stažuotoja

Bylų nagrinėjimo skyrius

 • TinaNilsson
  Bylų nagrinėjimo skyriaus vadovė
 • FrancescaAbbo
  Tyrimų pareigūnė
 • VieriBiondi
  Tyrimų pareigūnas
 • PeterBonnor
  Tyrimų pareigūnas
 • NicholasHernanz
  Tyrimų pareigūnas
 • PatriciaLópez Martín
  Tyrimų pareigūnė
 • JeanLusweti
  Bylų tvarkymo padėjėjas
 • TerezaMandjukova
  Tyrimų pareigūnė
 • LauraMassocchi
  Tyrimų pareigūnė
 • MariaMoustakali
  Tyrimų pareigūnė
 • JosefNejedlý
  Tyrimų pareigūnas
 • EijaSalonen
  Tyrimų pareigūnė
 • ValentinaStoeva
  Tyrimų pareigūnė
 • KonstantinosTsaklidis
  Tyrimų pareigūnas
 • CatherineVaudé
  Skyriaus padėjėja
 • Anna BarbaraZejc
  Tyrimų pareigūnė
 • OlatzFínez Marañón
  Tyrimų stažuotoja
 • SimonKuban
  Tyrimų stažuotojas
 • FedericoNarducci
  Tyrimų stažuotojas
 • TomaszZajac
  Tyrimų stažuotojas

Administracinių reikalų direktoratas

 • Marie-PierreDarchy
  Administracinių reikalų direktorė

Procesų ir dokumentų valdymo, veiklos tęstinumo ir infrastruktūros grupė

 • AlessandroDel Bon
  Procesų ir dokumentų valdymo, veiklos tęstinumo ir infrastruktūros grupės vadovas
 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Žiniatinklio ir programinės įrangos kūrimo pareigūnas, administratorius
 • ChristopheBauer
  Koordinavimo padėjėjas procesų valdymo klausimais
 • SéverineBeyer
  Padėjėja procesų valdymo klausimais
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Padėjėja procesų valdymo klausimais
 • EvelyneCoudière
  Padėjėja procesų valdymo klausimais
 • KevinCrespo
  Patarėjas informacinių technologijų klausimais
 • MassimoEzzy
  Informacinių technologijų pareigūnas ir sistemų kūrėjas
 • HenriFinckbohner
  Logistikos ir inventoriaus skyrius (GBI), vairuotojas
 • MarjorieFuchs
  Amministratore
 • AnaGaspar
  Padėjėja procesų valdymo klausimais
 • IngaJasmontaitė
  Padėjėja procesų valdymo klausimais
 • GaëlLambert
  Informacinių technologijų pareigūnas ir vyriausiasis sistemų architektas
 • OualibaMakhloufia
  Dokumentų valdymo pareigūnė (DVP), padėjėja procesų valdymo klausimais
 • MichaelWeiskorn
  Dokumentų valdymo pareigūno pavaduotojas, padėjėjas procesų valdymo klausimais
 • CarolineZinck
  Padėjėja procesų valdymo klausimais
 • MihailBușteagă
  Web programuotojas-stažuotojas

Biudžeto ir finansų grupė

 • VéroniqueVandaele
  Biudžeto ir finansų grupės vadovė
 • CindyGiannakis
  Finansų specialistė
 • ZygmuntHrehorowicz
  Finansų specialistas
 • EmeseSzentes
  Finansų specialistė

Žmogiškųjų išteklių grupė

 • ZinaAssimakopoulou
  Žmogiškųjų išteklių grupės vadovė
 • RachelDoell
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
 • GiovannaFragapane
  Mokymo koordinatorė
 • IsgouhiKrikorian
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
 • StéphanieMaraj
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
 • FrancescaPavesi
  Amministratore
 • GabrielleSheridan
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
 • FéliciaVoltzenlogel
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais

Ryšių skyrius

Ryšių skyrius yra atsakingas už visuomenės, pagrindinių tikslinių auditorijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų informavimą apie ombudsmenės tyrimus, strateginį darbą ir dalyvavimą atitinkamose ES diskusijose ir politikos procesuose.
Skyrius yra atsakingas už bendrą strateginę komunikacinę veiklą, taip pat už Europos ombudsmenų tinklo koordinavimą.
 • GundiGadesmann
  Ryšių skyriaus vadovė
 • HelenaBuhl
  Padėjėja ryšių klausimais
 • SylvieDebout
  Padėjėja leidinių klausimais
 • HonorMahony
  Žiniasklaidos ir informavimo pareigūnė
 • CarolinaMarín Vargas
  Padėjėja ryšių klausimais
 • RichardMore O'Ferrall
  Komunikacijos strategijos koordinatorius
 • EnricoPortelli
  Skaitmeninės komunikacijos grupės vadovas
 • MarinaRamazanova
  Padėjėja ryšių klausimais
 • ChristelleTherouse
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Nanna BilleCornelsen
  Stažuotojas

Duomenų apsaugos pareigūnas

 • FrancescaPavesi
  Duomenų apsaugos pareigūnė
 • NicholasHernanz
  Duomenų apsaugos pareigūno padėjėjas

Skaidrumo pareigūnas

 • TerezaMandjukova
  Skaidrumo pareigūnė
 • EijaSalonen
  Skaidrumo pareigūno pavaduotoja