Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ombudsmeno komanda

Siekiant užtikrinti, kad institucija galėtų tinkamai nagrinėti skundus visomis 24 ES Sutartyse nurodytomis kalbomis, taip pat didinti informuotumą apie tai, kaip institucija gali padėti žmonėms ir organizacijoms, ombudsmeno institucijoje dirba aukštos kvalifikacijos, daugiakalbis personalas. Ieškokite mūsų darbuotojų pagal veiklos sritį arba susipažinkite su mūsų tarnybos organizacine diagrama (organizacine schema).

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmeno kabinetas

Kabineto komanda yra asmeniškai atskaitinga ombudsmenei ir savo veikloje vadovaujasi jos tiesioginiais nurodymais. Komanda konsultuoja ombudsmenę ir padeda jai užtikrinti, kad būtų įgyvendinama jos vizija, strategija ir tikslai.
Visi kabineto nariai prireikus gali lydėti ombudsmenę tarnybinėse kelionėse ir gali būti įpareigoti padėti rengti kalbas, pranešimus ir ataskaitas.
 • AidanO'Sullivan
  Europos ombudsmeno kabineto vadovas
  Jam tenka visa atsakomybė už ombudsmenės strategiją, tarpinstitucinius ryšius, įskaitant ryšius su Europos Parlamentu, ir kabineto valdymą. Dėl strategijos įgyvendinimo užtikrinimo dirba kartu su Generaliniu sekretoriatu. Pataria ombudsmenei komunikacijos ir informavimo veiklos klausimais.
 • SilviaBartolucci
  Padėjėjas politikos klausimais
  Atsakinga už kasdienius ryšius su Europos Parlamentu, įskaitant Peticijų komitetą. Padeda įgyvendinti Europos ombudsmenės strategiją, įskaitant pasirengimą Europos ombudsmenės informaciniams susitikimams.
 • FrederikHafen
  Patarėjas politikos klausimais
  Pataria ombudsmenui politikos įvykių, išorės strategijos ir santykių su Europos Parlamentu klausimais. Atsakingas už politikos informacinių pranešimų ir kalbų koordinavimą.

Generalinis sekretoriatas

Generalinis sekretoriatas yra atsakingas už bendrąjį Tarnybos valdymą ir turi pareigą užtikrinti bendrą ombudsmeno strategijos koordinavimą ir įgyvendinimą.
 • CesiraD'Aniello
  Generalinė sekretorė
 • ChristopheBauer
  Asistentas - Bylų valdymo procesų klausimais
 • CarolineMoen
  Generalinio sekretoriaus padėjėja
 • FrancescaPavesi
  Amministratore
 • MurielleRichardson
  Amministratore

Tyrimų direktoratas

Tyrimų direktoratas, kurį sudaro vienas Bylų nagrinėjimo skyrius (žemiau), atsakingas už pagrindinę tarnybos veiklą, būtent už galimų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų netinkamo administravimo atvejų tyrimą ir gerosios administravimo praktikos skatinimą.
 • RositaHickey
  Tyrimų direktorė
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Principal Adviser on Charter compliance
 • FergalÓ Regan
  Chief Legal Expert
 • PeterDyrberg
  Tyrimų ir proceso ekspertas
 • TanjaEhnert
  Bylų tvarkytoja
 • MichaelaGehring
  Bylų tvarkytoja
 • DorienLaermans
  Bylų tvarkytoja
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Teisininkė
 • OanaMarin
  Tyrimų pareigūnė
 • ErikaMurányi
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • KoenRoovers
  Bylų tvarkytojas
 • MarkusSpoerer
  Tyrimų pareigūnas
 • ValentinaStoeva
  Tyrimų pareigūnė
 • ElkeWinter-Mes
  Bylų tvarkytoja
 • StefanZamfirescu
  Inquiries trainee
 • Anna BarbaraZejc
  Inquiries trainee
Bylų nagrinėjimo skyrius
 • TinaNilsson
  Bylų nagrinėjimo skyriaus vadovė
 • VieriBiondi
  Tyrimų pareigūnas
 • PeterBonnor
  Vyriausiasis teisininkas
 • JulianoFranco
  Vyriausiasis teisininkas
 • SilviaFuller
  Tyrimų pareigūnė
 • NicholasHernanz
  Bylų tvarkytojas
 • Diesmerde Jonge
  Bylų tvarkytojas
 • PatriciaLópez Martín
  Teisininkė
 • JeanLusweti
  Bylų tvarkymo padėjėjas
 • TerezaMandjukova
  Bylų tvarkytoja
 • LauraMassocchi
  Bylų tvarkytoja
 • MariaMoustakali
  Bylų tvarkytoja
 • JosefNejedlý
  Teisininkas
 • EijaSalonen
  Teisininkė
 • KonstantinosTsaklidis
  Bylų tvarkytojas
 • CatherineVaudé
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • FrancescaAbbo
  Inquiries trainee
 • ShariHinds
  Inquiries trainee
 • SarahKristoffersen
  Inquiries trainee

Ryšių skyrius

Ryšių skyrius yra atsakingas už visuomenės, pagrindinių tikslinių auditorijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų informavimą apie ombudsmenės tyrimus, strateginį darbą ir dalyvavimą atitinkamose ES diskusijose ir politikos procesuose.
Skyrius yra atsakingas už bendrą strateginę komunikacinę veiklą, taip pat už Europos ombudsmenų tinklo koordinavimą.
 • GundiGadesmann
  Ryšių skyriaus vadovė
 • HelenaBuhl
  Padėjėja ryšių klausimais
 • SylvieDebout
  Padėjėja leidinių klausimais
 • HonorMahony
  Atstovė spaudai
 • CarolinaMarín Vargas
  Padėjėja ryšių klausimais
 • RichardMore O'Ferrall
  Ryšių pareigūnas
 • EnricoPortelli
  Skaitmeninės komunikacijos pareigūnas
 • MarinaRamazanova
  Padėjėja ryšių klausimais
 • ChristelleTherouse
  Padėjėja ryšių klausimais
 • RaülJiménez Icart
  Stažuotojas

Personalo, administracijos ir biudžeto skyrius

Personalo, administracijos ir biudžeto skyrius atsakingas už klausimus, susijusius su žmogiškaisiais ištekliais ir darbuotojų gerove, už veiklos tęstinumą ir saugumą, biudžetą ir finansus, institucijos pastatus, įrangą ir logistinę paramą, dokumentų tvarkymą ir archyvavimą, informacijos ir ryšių technologijas (IRT), taip pat už visą operatyvinę paramą nagrinėjant bylas.
 • AlessandroDel Bon
  Personalo, administracijos ir biudžeto skyriaus vadovas
 • SéverineBeyer
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Padėjėjas administraciniais klausimais
 • EvelyneCoudière
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • AnaGaspar
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • IngaJasmontaitė
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • OualibaMakhloufia
  Dokumentų valdymo pareigūnė - informacijos laisvė
 • MichaelWeiskorn
  Padėjėjas dokumentų valdymo klausimais (informacijos laisvė)
 • CarolineZinck
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
Biudžeto poskyris
 • VéroniqueVandaele
  Biudžeto poskyrio vadovas
 • CindyGiannakis
  Skyriaus vadovo sekretorė ir patarėja finansiniais klausimais
 • ZygmuntHrehorowicz
  Finansų specialistas
 • StéphanieMaraj
  Finansų specialistė
 • EmeseSzentes
  Finansų specialistė
Žmogiškųjų išteklių poskyris
 • ZinaAssimakopoulou
  Žmogiškųjų išteklių poskyrio vadovas
 • RachelDoell
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
 • HenriFinckbohner
  Vairuotojas- padėjėjas administracijai
 • GiovannaFragapane
  Mokymo koordinatorė
 • MarjorieFuchs
  Amministratore
 • IsgouhiKrikorian
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
 • GabrielleSheridan
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
 • FéliciaVoltzenlogel
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais
Informacinių ir ryšių technologijų poskyris
 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Informacinių ir ryšių technologijų poskyrio vadovas
 • KevinCrespo
  Patarėjas informacinių technologijų klausimais
 • MassimoEzzy
  Informacinių technologijų pareigūnas ir sistemų kūrėjas
 • GaëlLambert
  Informacinių technologijų pareigūnas ir vyriausiasis sistemų architektas

Duomenų apsaugos pareigūnas

 • JulianoFranco
  Duomenų apsaugos pareigūnas

Skaidrumo pareigūnas

 • TerezaMandjukova
  Skaidrumo pareigūnė
 • EijaSalonen
  Skaidrumo pareigūno pavaduotoja