Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Javni pristup dokumentima Europskog ombudsmana

Transparentnost i odgovornost prema javnosti ključni su prioriteti koje Europski ombudsman nastoji promicati u upravi EU-a, a na njima se temelji i sam rad Ureda europskog ombudsmana.

Na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članak 15.) građani i pravne osobe s boravištem ili sjedištem u EU-u imaju pravo na pristup svim dokumentima koji su u posjedu gotovo bilo koje institucije EU-a. Riječ je o temeljnom pravu koje je priznato i u Povelji EU-a o temeljnim pravima (članak 42.). Pravo na pristup odnosi se na pisane dokumente (u fizičkom i elektroničkom obliku) i zvučne/audiovizualne snimke povezane s politikama, aktivnostima ili odlukama institucija EU-a.

U skladu s pravilima EU-a o javnom pristupu dokumentima (Uredba (EZ) br. 1049/2001), građani se mogu obratiti institucijama kako bi zatražili pristup određenim dokumentima (ako znaju da oni postoje) ili zatražili od institucije da identificira dokumente o određenom pitanju kojima žele pristupiti. Institucije mogu uskratiti pristup samo u iznimnim okolnostima u kojima bi otkrivanje dokumenata ugrozilo određene interese utvrđene u Uredbi (EZ) br. 1049/2001.

Pristup dokumentima Europskog ombudsmana

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 institucije bi trebale uspostaviti javni registar dokumenata. U tu svrhu Ombudsman objavljuje temeljne poslovne dokumente u odjeljku svojih službenih stranica namijenjenom pretraživanju predmeta te objavljuje sve donesene dokumente povezane sa strategijom, politikom i upravljanjem. Takvo se postupanje temelji na Odluka o upravljanju evidencijom i plan podnošenja dokumenata.

Ako želite zatražiti pristup drugim dokumentima Europskog ombudsmana, možete podnijeti zahtjev za pristup dokumentima na bilo kojem službenom jeziku EU-a

 • poštom:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex
 • putem obrasca za kontakt dostupnog na našim službenim stranicama
 • ili telefaksom: +33 388179062.

Kada mogu očekivati odgovor na svoj zahtjev?

 • Zahtjevi za pristup dokumentima u pravilu se obrađuju odmah. Potvrdit ćemo primitak zahtjeva te ćemo u roku od 15 radnih dana od njegova zaprimanja odobriti ili odbiti pristup predmetnom dokumentu i obrazložiti svoju odluku.
 • Ako se zahtjev odnosi na velik broj dokumenata ili ako je složeniji, možda ćemo rok za obradu zahtjeva trebati produljiti za dodatnih 15 radnih dana. U tom ćemo vas slučaju o tome obavijestiti.

Što mogu učiniti ako nisam zadovoljan ishodom?

Ako niste zadovoljni odlukom o svojem zahtjevu, možete od nas zatražiti da preispitamo svoju odluku (tzv. ponovni zahtjev). Glavni tajnik provest će novu procjenu i odgovoriti vam u roku od 15 radnih dana od zaprimanja vašeg zahtjeva. U iznimnim slučajevima taj se rok može produljiti za dodatnih 15 radnih dana. U tom ćemo vas slučaju o tome obavijestiti.

Ako odbijemo pristup dokumentima, a želite osporiti takvu odluku, imajte na umu da možete pokrenuti postupak pred Općim sudom pod uvjetima navedenima u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (članak 263.).

 

Godišnje izvješće o provedbi Uredbe 1049/2001 o javnom pristupu