Norite pateikti skundą dėl
ES institucijos ar įstaigos?

Įdarbinimas

Procedūra

Kandidatai į Europos ombudsmeno sekretoriato nuolatines pareigybes priimami perkeliant darbuotojus į kitas ar aukštesnes pareigas organizacijos viduje, perkeliant arba deleguojant pareigūnus iš kitų Europos Sąjungos institucijų ar įstaigų arba atrenkant kandidatus iš rezervo sąrašo, parengto Europos personalo atrankos tarnybai (EPSO), ES institucijai ar įstaigai surengus atvirą konkursą.

Siekiant skatinti esamus darbuotojus siekti karjeros, apie laisvas laikinąsias pareigybes skelbiama tarnybos viduje arba Europos ombudsmeno svetainėje. Be to, Ombudsmeno tarnyba paprastai informuoja kitas Europos Sąjungos institucijas apie tokias laisvas darbo vietas. Kvietimus pretenduoti į pareigybes, į kurias darbuotojų tenka ieškoti dažniau, Ombudsmeno tarnyba gali skelbti nuolat, siekdama sudaryti kandidatų, kuriuos prireikus būtų galima kviesti į atrankinius testus ir pokalbius, sąrašą.

Kandidatai, kurie sėkmingai įveikė vieną ar kelis atrankos etapus ir norėtų įsidarbinti būtent Europos ombudsmeno tarnyboje, kviečiami susisiekti su Ombudsmeno tarnybos Personalo, administracijos ir biudžeto skyriumi.

Pranešimai apie laisvas darbo vietas

Šiuo metu skelbiami šie pranešimai apie laisvas darbo vietas:

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Kitos nuorodos

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) - Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) buvo įsteigta 2002 m. liepos 26 d. Jos uždavinys - organizuoti atvirus konkursus siekiant atrinkti itin aukštos kvalifikacijos specialistus, kuriuos galėtų įdarbinti visos Europos Sąjungos institucijos - Europos Parlamentas, Taryba, Europos Komisija, Teisingumo Teismas, Audito Rūmai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas ir Europos ombudsmenas. EPSO savo veiklą pradėjo 2003 m. sausio 1 d.

Stažuotės

Taisyklės

Ombudsmeno tarnyba dukart per metus priima stažuotojus, daugiausia universiteto absolventus arba panašią kvalifikaciją turinčius žmones. Atsižvelgiant į tarnybos poreikius stažuotės vyksta Stasbūre arba Briuselyje. Jos prasideda kiekvienų metų rugsėjo 1 d. ir sausio 1 d.

Reikalaujama, kad Ombudsmeno tarnybos stažuotojai labai gerai mokėtų anglų kalbą. Dėl šios priežasties paraiškos turi būti pateikiamos anglų kalba. Tik anglų kalba skelbiami ir informaciniai dokumentai, kaip pildyti paraiškas dėl stažuočių.

Šiuo metu neskelbiami pranešimai apie stažuotes.