Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Įdarbinimas

Procedūra

Kandidatai į Europos ombudsmeno sekretoriato nuolatines pareigybes priimami perkeliant darbuotojus į kitas ar aukštesnes pareigas organizacijos viduje, perkeliant arba deleguojant pareigūnus iš kitų Europos Sąjungos institucijų ar įstaigų arba atrenkant kandidatus iš rezervo sąrašo, parengto Europos personalo atrankos tarnybai (EPSO), ES institucijai ar įstaigai surengus atvirą konkursą.

Siekiant skatinti esamus darbuotojus siekti karjeros, apie laisvas laikinąsias pareigybes skelbiama tarnybos viduje arba Europos ombudsmeno svetainėje. Be to, Ombudsmeno tarnyba paprastai informuoja kitas Europos Sąjungos institucijas apie tokias laisvas darbo vietas. Kvietimus pretenduoti į pareigybes, į kurias darbuotojų tenka ieškoti dažniau, Ombudsmeno tarnyba gali skelbti nuolat, siekdama sudaryti kandidatų, kuriuos prireikus būtų galima kviesti į atrankinius testus ir pokalbius, sąrašą.

Kandidatai, kurie sėkmingai įveikė vieną ar kelis atrankos etapus ir norėtų įsidarbinti būtent Europos ombudsmeno tarnyboje, kviečiami susisiekti su Ombudsmeno tarnybos Personalo, administracijos ir biudžeto skyriumi.

Pranešimai apie laisvas darbo vietas

Šiuo metu skelbiami šie pranešimai apie laisvas darbo vietas:

Director – Directorate for Administration in the European Ombudsman’s Office (Article 29(2) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice of candidates, will be conducted at the same time as internal and interinstitutional recruitment procedures.

The Director will oversee, manage and ensure the smooth functioning of the newly established Directorate for Administration to support the Ombudsman’s core business of inquiries. The Directorate will be responsible for process management, human resources, finance & procurement, IT, document management, security, and business continuity.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Director – Directorate for Administration in the European Ombudsman’s Office (Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice, will be conducted at the same time as an external recruitment procedure in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations.

The Director will oversee, manage and ensure the smooth functioning of the newly established Directorate for Administration to support the Ombudsman’s core business of inquiries. The Directorate will be responsible for process management, human resources, finance & procurement, IT, document management, security, and business continuity.

The Director in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Kitos nuorodos

EPSO Apsilankykite darbo ES institucijose svetainėje – joje galėsite ieškoti informacijos apie laisvas darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietas, taip pat sutartininkų darbo vietas, stažuotes ir delegavimą į ES institucijas ir agentūras.

Stažuotės

Taisyklės

Ombudsmenas du kartus per metus siūlo stažuotes, pirmiausia universitetų absolventams arba atitinkamą kvalifikaciją turintiems. Stažuotės paprastai prasideda kiekvienų metų rugsėjo 1 d. ir sausio 1 d. Pranešimas su kvietimu teikti stažuotės paraiškas skelbiamas kiekvienam stažuočių laikotarpiui, paprastai vasario 1 d. ir gegužės 1 d. Pranešime nurodoma, kokių kandidatų ieškoma. Stažuotė gali būti atliekama Strasbūre arba Briuselyje pagal tarnybos poreikius.

Reikalaujama, kad Ombudsmeno tarnybos stažuotojai labai gerai mokėtų anglų kalbą. Dėl šios priežasties paraiškos turi būti pateikiamos anglų kalba. Tik anglų kalba skelbiami ir informaciniai dokumentai, kaip pildyti paraiškas dėl stažuočių.

IT traineeship 2021 - Web developer trainee - OMB/T/2021/2

The European Ombudsman offers the opportunity to a web developer trainee to assist in the development of the Ombudsman's Internet and Extranet sites (http://www.ombudsman.europa.eu) and of internal web based applications.

Starting date: March or Avril 2021
Deadline for applications : 8 February 2021 at 12:00

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Traineeship period September 2021-August 2022

We invite you to apply for a traineeship starting on 1 September 2020. We offer paid traineeships for a period of one year.

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
Teikti paraišką