Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2021

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2021

Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning
helt eller delvis uppnådd, förslag godtagna av institutionen

170

55,7 %

Inga administrativa missförhållanden påträffade

109

35,7 %

Inga ytterligare undersökningar motiverade

27

8,9 %

Påträffat administrativt missförhållande

4

1,3 %

Övrigt

3

1 %

Anm: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 procent.