Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2017

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2017
15 837 ľudí, ktorým európska ombudsmanka v roku 2017 pomohla
12 521 rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu ombudsmana
2 181 sťažností riešených v roku 2017
1 135 žiadostí o informácie, na ktoré ombudsmanka odpovedala
447 vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka začala v roku 2017
433 vyšetrovaní začatých na základe sťažností
14 začatých vyšetrovaní z vlastného podnetu
363 vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2017
348 uzavretých vyšetrovaní, ktoré sa začali na základe sťažnosti
15 uzavretých vyšetrovaní z vlastného podnetu