Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2017

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2017

15 837

ľudí, ktorým európska ombudsmanka v roku 2017 pomohla

12 521

rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu ombudsmana

2 181

sťažností riešených v roku 2017

1 135

žiadostí o informácie, na ktoré ombudsmanka odpovedala

447

vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka začala v roku 2017

433

vyšetrovaní začatých na základe sťažností

14

začatých vyšetrovaní z vlastného podnetu

363

vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2017

348

uzavretých vyšetrovaní, ktoré sa začali na základe sťažnosti

15

uzavretých vyšetrovaní z vlastného podnetu