Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Kwestie będące przedmiotem postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r.

Kwestie będące przedmiotem postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r.

Przejrzystość i odpowiedzialność (np. dostęp do informacji i dokumentów)

89

29 %

Kultura służby

80

26 %

Właściwe korzystanie z kompetencji (m.in. w postępowaniach w sprawie naruszenia przepisów)

56

18 %

Poszanowanie praw proceduralnych

37

12 %

Poszanowanie praw podstawowych

34

11 %

Rekrutacja

31

10 %

Odpowiednie zarządzanie kwestiami personelu

27

9 %

Inne

12

4 %

Należyte zarządzanie finansami

11

4 %

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE

4

1,3 %

Etyka

3

1 %

Sygnalizowanie nieprawidłowości

1

0,3 %

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknęła postępowanie wyjaśniające z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.