Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2021. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības

Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2021. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības

Valstu pārvaldes un citas organizācijas

292

31 %

Eiropas ombudu tīkla dalībnieks

473

49 %

Valsts vai reģionālais ombuds vai tamlīdzīga iestāde

402

42 %

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

71

7 %

Eiropas Komisija

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Citas ES iestādes, struktūras vai aģentūras

31

3 %

 

kopā 958