Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

134

24,6 %

Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra (pvz., pritaikymas piliečiams, kalbos ir savalaikiškumas)

108

19,8 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

88

16,1 %

Procedūrinių taisyklių laikymasis (pvz., teisė būti išklausytam)

76

13,9%

Įdarbinimas

63

11,6 %

Tinkamas su ES darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

50

9,2 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

40

7,3 %

Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis)

40

7,3 %

Kita

36

6,6 %

Etika

10

1,8 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

5

0,9 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos
Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais) 134 24,6 %
Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra (pvz., pritaikymas piliečiams, kalbos ir savalaikiškumas) 108 19,8 %
Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras) 88 16,1 %
Procedūrinių taisyklių laikymasis (pvz., teisė būti išklausytam) 76 13,9%
Įdarbinimas 63 11,6 %
Tinkamas su ES darbuotojais susijusių klausimų sprendimas 50 9,2 %
Pagarba pagrindinėms teisėms 40 7,3 %
Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis) 40 7,3 %
Kita 36 6,6 %
Etika 10 1,8 %
Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus 5 0,9 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.