Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

2018 m. strateginė veikla

2018 m. strateginė veikla
5 2018 m. strateginiai tyrimai
  · Atskaitomybė už Tarybos atliekamą teisėkūros darbą · Veiksmai, kurių imasi Komisija spręsdama su „sukamųjų durų“ reiškiniu susijusius klausimus, aktualius ES darbuotojams · Europos vaistų agentūros išankstinio pateikimo veikla · Komisijos interneto svetainių prieinamumas neįgaliesiems · Neįgaliesiems sudaromos sąlygos pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą
10 2018 m. strateginės iniciatyvos (prašymai suteikti daugiau informacijos, neoficialūs tyrimai)
  · Kovos su priekabiavimu politika ES viešojoje tarnyboje · „Sukamųjų durų“ reiškinys įvairiose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose · „Brexit'o“ skaidrumas · Pasiūlymai dėl Europos piliečių iniciatyvos patobulinimo · Vaikų apsauga migracijos ir grąžinimo procesų metu · Patikrinimai dėl ES taisyklių, susijusių su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis · Europos mokyklos ir neįgalieji · Su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais susijusių skundų nagrinėjimo mechanizmai · ES maisto grandinės rizikos vertinimas · Kalbų vartojimas ES viešojoje tarnyboje