Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2018 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2018 m.
17 996 2018 m. Europos ombudsmenės pagalba pasinaudoję asmenys
14 596 Ombudsmenės interneto svetainėje naudojant interaktyvųjį vadovą suteiktos konsultacijos
2 180 2018 m. išnagrinėti nauji skundai
1 220 Ombudsmenės tarnybų atsakymai į prašymus suteikti informacijos
490 2018 m. Europos ombudsmenės pradėti tyrimai
482 Remiantis skundais pradėti tyrimai
8 Savo iniciatyva pradėti tyrimai
545 2018 m. Europos ombudsmenės užbaigti tyrimai
534 Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai
11 Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai