Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 9 mėnesiai)

32 %

Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos

48 %

Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

5 %

Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

15 %

Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]

 

[1] Norint išnagrinėti kai kurias sudėtingas bylas, reikia surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir susijusia institucija. Tikimasi, kad naujosios įgyvendinimo nuostatos padės sutrumpinti tyrimų trukmę.