Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten pituus

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 9 kuukautta)

32 %

tapauksista saatiin päätökseen 3 kuukaudessa

48 %

tapauksista saatiin päätökseen 3–12 kuukaudessa

5 %

tapauksista saatiin päätökseen 12–18 kuukaudessa

15 %

tapauksista saatiin päätökseen yli 18 kuukaudessa[1]

 

[1] Joissakin monimutkaisissa tapauksissa tarvitaan useita kantelijan ja asianomaisen toimielimen kuulemisia. Uusien täytäntöönpanosäännösten odotetaan kuitenkin lyhentävän tutkimusten kestoa.