Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2021 г.

Предмет на проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2021 г.

Прозрачност и отчетност (например достъп до информация и документи)

89

29 %

Култура на обслужване

80

26 %

Уместно използване на оперативната самостоятелност (включително в рамките на процедури за нарушения)

56

18 %

Зачитане на процесуалните права

37

12 %

Зачитане на основните права

34

11 %

Набиране на персонал

31

10 %

Добро управление на въпросите, свързани с персонала на ЕС

27

9 %

Други

12

4 %

Добро финансово управление

11

4 %

Участие на обществеността във вземането на решения в ЕС

4

1,3 %

Етика

3

1 %

Подаване на сигнали за нарушение

1

0,3 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверки с две или повече теми. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.