Norite pateikti skundą dėl
ES institucijos ar įstaigos?

Kuo gali padėti ombudsmenas?

Europos ombudsmenas nagrinėja pavienių asmenų, įmonių ir organizacijų skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose, įstaigose ir agentūrose .Netinkamo administravimo atvejis nustatomas, jei institucija ar įstaiga nesugeba veikti pagal teisės aktus ar gero administravimo principus arba jei ji pažeidžia žmogaus teises.

Netinkamo administravimo pavyzdžiai gali būti administraciniai pažeidimai, nesąžiningas elgesys, diskriminacija ar piktnaudžiavimas valdžia, pavyzdžiui, valdant ES lėšas ar vykdant viešųjų pirkimų ar įdarbinimo politiką. Be to, tai ir nesugebėjimas atsakyti arba atsisakymas ar nepagrįstas vėlavimas suteikti galimybę gauti informaciją užtikrinant viešąjį interesą. Skundo pateikėjai neturi būti susiję su problema (-omis), dėl kurios (-ų) teikia skundą.

Europos ombudsmenas negali nagrinėti skundų prieš valstybių narių nacionalines, regionines ar vietos administracijas, net kai skundai yra susiję su ES klausimais. Skundas turi būti pateiktas per dvejus metus nuo datos, kai nukentėjęs asmuo sužinojo apie atitinkamus faktus. Skundo pateikėjas pirmiausiai turi susisiekti su atitinkama institucija ir pamėginti išspręsti problemą. Ombudsmenas negali nagrinėti klausimų, kurie nagrinėjami teismo procese.