Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Europos ombudsmenų tinklo nariai

Europos ombudsmenų tinklą sudaro 95 tarnybos iš 36 Europos šalių, įskaitant nacionalinius ir regioninius ombudsmenus ir panašias įstaigas, taip pat Europos ombudsmenas ir Europos Parlamento Peticijų komitetas.Tinklo darbą koordinuoja Europos ombudsmenas.


Belgija

Belgijoje viešojo sektoriaus ombudsmenas veikia federaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel

Tel.: +32 2 289 27 27
Faksas: +32 2 289 27 28
http://www.federalombudsman.be
Regional Ombudsmen

Bulgarija

Bulgarijos nacionalinis ombudsmenas imasi priemonių, kai valstybės ir savivaldos įstaigos bei jų administracija ir viešąsias paslaugas įgalioti teikti asmenys pažeidžia piliečių teises ir laisves.

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia

Tel.: +359 2 81 06 955
Faksas: +359 2 81 06 963
http://www.ombudsman.bg

Čekija

Čekijos viešasis teisių gynėjas nagrinėja skundus prieš administravimo įstaigas valstybės lygmeniu ir tam tikromis aplinkybėmis – prieš administravimo įstaigas vietos lygmeniu.

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno

Tel.: +420 542 542 888
Faksas: +420 542 542 772
http://www.ochrance.cz

Danija

Danijos ombudsmenas nagrinėja skundus prieš valstybines ir vietos viešojo administravimo įstaigas.

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K

Tel.: +45 33 13 25 12
Faksas: +45 33 13 07 17
http://www.ombudsmanden.dk

Vokietija

Vokietijoje viešojo sektoriaus ombudsmenas veikia keturiuose iš šešiolikos regionų. Federaliniu lygmeniu veikia peticijų komitetas. Be to, peticijų komitetai yra kiekviename iš šešiolikos regionų.

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin

Tel.: +49 30 227 35257
Faksas: +49 30 227 36053
https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html
Regional Ombudsmen

Estija

Estijos teisingumo ministras prižiūri, kad įstatymai atitiktų konstituciją, ir nagrinėja gyventojų skundus dėl piktnaudžiavimo valdžios įgaliojimais valstybės ir vietos lygmeniu.

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn

Tel.: +372 693 8400
Faksas: +372 693 8401
http://www.oiguskantsler.ee

Airija

Airijos nacionalinis ombudsmenas nagrinėja skundus prieš vyriausybės departamentų, sveikatos priežiūros tarnybos pareigūnų, vietos valdžios įstaigų ir An Post administracinius veiksmus.

Office of the Ombudsman
6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland

Tel.: +353 1 639 5600

https://www.ombudsman.ie

Graikija

Graikijos ombudsmenas nagrinėja atskirus Graikijos vyriausybės departamentų arba viešųjų įstaigų, kurios pažeidžia asmens teises arba fizinių ar juridinių asmenų teisėtus interesus, administracinius veiksmus ar neveikimą.

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens

Tel.: +30 213 1306 600
Faksas: +30 213 1306 800
http://www.synigoros.gr

Ispanija

Ispanijos teritorija suskirstyta į savivaldybes, provincijas ir autonomines bendruomenes. Taip suskirstytoje Ispanijoje be nacionalinio ombudsmeno, yra keli regiono ir vietos ombudsmenai. Paspaudę pateiktas nuorodas rasite informacijos apie Ispanijos Nacionalinį ombudsmeną ir esamus regionų ombudsmenus. Ne visose autonominėse bendruomenėse įsteigta regiono ombudsmeno tarnyba.

Defensor del Pueblo
Paseo Eduardo Dato,
31 y Calle Zurbano,
42 ES-28010 Madrid

Tel.: +34 91 432 79 00
Faksas: +34 91 308 11 58
https://www.defensordelpueblo.es
Regional Ombudsmen

Prancūzija

Prancūzijos teisių gynėjo įstaiga yra nepriklausoma administracinė institucija. Šios institucijos veikla apima tris kompetencijos sritis: Médiateur de la République (Prancūzijos ombudsmenas), Défenseur des enfants (Vaikų ombudsmenas) ir Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, Lygybės ir kovos su diskriminacija institucija), taip pat Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS, Nacionalinė saugumo etikos komisija). Teisių gynėjo institucija įsteigta tam, kad už teisių apsaugą būtų atsakinga viena institucija.

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris

Tel.: +33 1 53 29 22 00
Faksas: +33 1 53 29 22 45
http://www.defenseurdesdroits.fr

Kroatija

Kroatijos liaudies ombudsmenas nagrinėja skundus prieš vyriausybės administravimo įstaigas, viešąsias funkcijas vykdančias įstaigas arba jų pareigūnus jiems veikiant pagal kompetenciją.

Pučki pravobranitelj
Savska cesta 41/3 (Zagrepčanka building)
HR-10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 4851 855
Faksas: +385 1 6431 628
https://www.ombudsman.hr

Italija

Italijoje kol kas nėra nei ombudsmeno, nei nacionalinio peticijų komiteto. Tačiau nacionaliniu lygiu įsteigta ombudsmeno institucinei funkcijai propaguoti ir remti ir ryšiams su Europos ombudsmenu palaikyti skirta asocijuotoji įstaiga – Nacionalinė regionų ir autonominių provincijų ombudsmenų koordinavimo įstaiga.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa,
41 IT-00193 Roma

Tel.: +39 06 3600 3673
Faksas: +39 06 3600 4775
https://www.coordifesacivicaitalia.it/
Regional Ombudsmen

Kipras

Kipro Respublikos administracijos komisaras (ombudsmenas) nagrinėja skundus prieš Kipro Respublikos viešąsias įstaigas, kurios savo veiksmais galėjo pažeisti žmogaus teises, teisėtumo principus ar gero administravimo principus. Ombudsmenas taip pat gali tirti atitinkamą veiklą, jeigu tam tikras veiksmas turėjo tiesioginį poveikį asmeniui.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House Diagorou 2
CY-1097 Nicosia

Tel.: +357 22 405500
Faksas: +357 22 672881
http://www.ombudsman.gov.cy

Latvija

Latvijos ombudsmenas atsako už žmogaus teisių apsaugą ir tinkamo administravimo principų paisymo skatinimą. Ombudsmenas nagrinėja skundus ir vykdo tyrimus šiose dviejose srityse.

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga

Tel.: +371 67686768
Faksas: +371 67244074
http://www.tiesibsargs.lv

Lietuva

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga nagrinėja skundus prieš valstybines ir vietos viešojo administravimo įstaigas.

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius

Tel.: +370 5 266 51 05
Faksas: +370 5 266 51 38
http://www.lrski.lt

Liuksemburgas

Liuksemburgo nacionalinis ombudsmenas nagrinėja skundus prieš viešojo administravimo įstaigas nacionaliniu ir vietos lygmeniu.

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg

Tel.: +352 26 27 01 01
Faksas: +352 26 27 01 02
http://www.ombudsman.lu

Vengrija

Vengrijos parlamentinių komisarų biuras nagrinėja skundus prieš Vengrijos nacionalines, regionines ir vietos valdžios įstaigas. Biurą sudaro Parlamentinis komisaras pilietinių teisių klausimais, Parlamentinis komisaras ateities kartoms, Parlamentinis komisaras nacionalinių ir etninių mažumų teisių klausimais ir Parlamentinis komisaras duomenų apsaugos ir informacijos laisvės klausimais.

Alapvető Jogok Biztosa
HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
HU-1387 Budapest, PO Box 40

Tel.: +36 1 475 7100
Faksas: +36 1 269 1615
http://www.ajbh.hu

Malta

Maltos nacionalinis ombudsmenas nagrinėja ir sprendžia piliečių skundus prieš Maltos vyriausybės departamentus ir viešojo administravimo įstaigas.

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07

Tel.: +356 21 24 79 44
Faksas: +356 21 24 79 24
http://www.ombudsman.org.mt

Nyderlandai

Nyderlandų nacionalinis ombudsmenas nagrinėja skundus prieš Nyderlandų viešojo administravimo įstaigas nacionaliniu, provincijų ir savivaldybių lygmeniu.

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag

Tel.: +31 70 356 35 63
Faksas: +31 70 360 75 72
http://www.nationaleombudsman.nl

Austrija

Austrija yra federalinė valstybė, kurią sudaro devyni autonominiai regionai (vok. Länder). Joje šiuo metu veikia Nacionalinė ombudsmenų taryba ir du regioniniai ombudsmenai. Paspaudę toliau pateiktas nuorodas rasite informacijos apie Austrijos Nacionalinę ombudsmenų tarybą ir regioninius ombudsmenus.

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien

Tel.: +43 (1) 515 05-0
Faksas: +43 (1) 515 05-150
http://www.volksanwaltschaft.gv.at
Regional Ombudsmen

Lenkija

Lenkijos ombudsmenas (Pilietinių teisių apsaugos komisaras) gina žmogaus teises, pilietines laisves ir teises bei Konstitucijoje ir kituose įstatymuose numatytas teises. Jis padeda piliečiams apsaugoti jų laisves ar teises, kurias pažeidė viešojo administravimo įstaigos.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa

Tel.: +48 22 551 77 00
Faksas: +48 22 827 64 53
http://www.rpo.gov.pl

Portugalija

Portugalijos nacionalinis ombudsmenas nagrinėja skundus prieš viešosios valdžios įstaigų veiksmus ar neveikimą.

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa

Tel.: +351 213 926 600
Faksas: +351 213 961 243
http://www.provedor-jus.pt

Rumunija

Rumunijos liaudies teisių gynėjas nagrinėja skundus prieš Rumunijos viešojo administravimo įstaigas nacionaliniu ir vietos lygmeniu.

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8,
Sector 1
RO-010146 București

Tel.: +40 21 312 71 34
Faksas: +40 21 312 49 21
http://www.avp.ro

Slovėnija

Slovėnijos žmogaus teisių ombudsmenas nagrinėja skundus prieš nacionalinių ir vietos valdžios įstaigų ir kitų valdžios funkcijas atliekančių asmenų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimus. Jis taip pat gali įsikišti, jeigu asmuo nukenčia nuo neteisingo ar netinkamo valstybės administravimo.

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana

Tel.: +386 1 475 00 50
Faksas: +386 1 475 00 40
http://www.varuh-rs.si

Slovakija

Slovakijos viešasis teisių gynėjas nagrinėja skundus prieš valstybės ir vietos administracines valdžios įstaigas ir kitas viešojo administravimo sprendimus priimančias įstaigas (pvz., socialinio draudimo bendrovę ir bendrojo sveikatos draudimo bendrovę).

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto

Tel.: +421 2 323 63 705
Faksas: +421 2 323 63 703
http://www.vop.gov.sk

Suomija

Suomijos parlamentinis ombudsmenas nagrinėja skundus prieš valdžios įstaigas, valstybės tarnautojus ir kitus viešąsias funkcijas atliekančius asmenis siekiant užtikrinti gerą administravimą bei konstitucinių ir žmogaus teisių paisymą.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki

Tel.: +358 9 4321
Faksas: +358 9 432 2268
http://www.oikeusasiamies.fi

Suomijos teisingumo ministras nagrinėja skundus prieš valdžios įstaigas ir valstybės tarnautojus, įskaitant vyriausybės ministrus, bei prižiūri, kaip paisoma pagrindinių teisių ir laisvių bei žmogaus teisių.

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 9 16001
Faksas: +358 9 160 23975
http://www.oikeuskansleri.fi

Švedija

Švedijos parlamentinis ombudsmenas nagrinėja skundus prieš Švedijos valdžios įstaigas ir teismus.

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm

Tel.: +46 8 786 40 00
Faksas: +46 8 21 65 58
http://www.jo.se

Albanija Šalis kandidatė

Serbijos Respublikos piliečių teisių apsaugos pareigūno biuras yra nepriklausoma ir savarankiška vyriausybės įstaiga, atsakinga už teisių ir laisvių apsaugą ir skatinimą. Teisių apsaugos pareigūnas daugiausia rūpinasi nacionalinių mažumų, vaikų, neįgalių asmenų, laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų teisių ir lyčių teisių apsauga. Kontaktiniai Serbijos Respublikos piliečių teisių apsaugos pareigūno duomenys:

Avokati i Popullit
Blvd. “Zhan D'Ark” Nr. 2
AL - 1001 Tirana

Tel.: + 355 42 380 300
Faksas: + 355 42 380 315
http://www.avokatipopullit.gov.al

Bosnija ir Hercegovina Šalis kandidatė

Bosnijos ir Hercegovinos žmogaus teisių ombudsmeno institucija nagrinėja skundus, susijusius su netinkamu administravimu arba žmogaus teisių pažeidimais. Bylos pradedamos nagrinėti gavus fizinių arba juridinių asmenų skundus arba ex officio.

Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina
Seat of the Institution
Akademika Jovana Surutke br.13
BA-78000 Banja Luka

Tel.: +387 51 303 992
Faksas: +387 51 303 992
https://ombudsmen.gov.ba

Šiaurės Makedonija Šalis kandidatė

Šiaurės Makedonijos nacionalinis ombudsmenas saugo piliečių konstitucines ir įstatymuose numatytas teises, kuriuos gali pažeisti valstybės administravimo įstaigų ir kitų viešųjų įstaigų organai.

Народниот правобрaнител
Macedonia no.19
MK - 1000 Skopje

Tel.: +389 2 3129 335
Faksas: +389 2 3129 359
http://ombudsman.mk

Moldavija Šalis kandidatė

Moldovos Respublikos visuomeninio advokato tarnyba prižiūri viešojo administravimo veiklą. Ji gali tikrinti dokumentus, teikti rekomendacijas ir skelbia savo tyrimų rezultatus.

People's Advocate

People's Advocate Office of the Republic of Moldova
municipiul Chişinău, MD-2012
str. Sfatul Ţării,nr.16

Tel.: +373 22225442

http://ombudsman.md

Juodkalnija Šalis kandidatė

Juodkalnijos žmogaus teisių ir laisvių ombudsmenas nagrinėja skundus prieš šalies vyriausybę, vietines savivaldybes, viešąsias įstaigas ir kitas viešosios valdžios administracijas.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Ul. Svetlane Kane Radević br.3
ME - 81000 Podgorica

Tel.: +382 20 225 395
Faksas: +382 20 241 642
http://www.ombudsman.co.me

Serbija Šalis kandidatė

Serbijos Respublikos piliečių teisių apsaugos pareigūno biuras yra nepriklausoma ir savarankiška vyriausybės įstaiga, atsakinga už teisių ir laisvių apsaugą ir skatinimą. Teisių apsaugos pareigūnas daugiausia rūpinasi nacionalinių mažumų, vaikų, neįgalių asmenų, laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų teisių ir lyčių teisių apsauga.

Protector of Citizens
Deligradska str. 16
RS - 11 000 Belgrade

Tel.: +381 11 206 8100
Faksas: +381 11 206 8182
http://www.zastitnik.rs

Turkija Šalis kandidatė

Turkijos nacionalinis ombudsmenas nepriklausomai ir veiksmingai nagrinėja skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo, tiria ir tyrinėja, ar įvairūs administracijos veiksmai, požiūriai ir elgesys atitinka įstatymus ir ar jie yra sąžiningi atsižvelgiant į žmogaus teises, bei teikia rekomendacijas dėl jų. Ombudsmeno institucijai skundus gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys, įskaitant užsienio piliečius. Turkijos nacionalinio ombudsmeno kontaktai:

Kamu Denetçiliği Kurumu
Nevzat Tandoğan Caddesi No:4,
TR - Çankaya / Ankara

Tel.: +90 312 465 22 00
Faksas: +90 312 465 22 65
https://www.ombudsman.gov.tr

Ukraina Šalis kandidatė

Ukrainos Parlamento žmogaus teisių komisaras siekia apsaugoti asmenų konstitucines teises ir laisves, kurias pažeidė viešojo sektoriaus institucijos, vietos valdžia ar jų pareigūnai. Komisaras gina visų Ukrainos piliečių – ir užsieniečių ar asmenų be pilietybės, teisėtai gyvenančių mūsų šalies teritorijoje, teises.

Commissioner for Human Rights
Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
Громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працює:
01008, м. Київ, вул. Інститутська,
21/8 21/8 Instytutska str.
UA-01008 Kyiv

Tel.: +380 044-299-74-08

https://www.ombudsman.gov.ua

Islandija ES nepriklausančios šalys

Islandijos ombudsmenas nagrinėja skundus prieš valstybines ir vietos viešojo administravimo įstaigas.

Umboðsmaður Alþingis
Álftamýri 7
IS-150 Reykjavik

Tel.: +354 510 6700
Faksas: +354 510 6710
http://www.umbodsmaduralthingis.is

Norvegija ES nepriklausančios šalys

Norvegijos ombudsmenas nagrinėja skundus prieš valstybines ir vietos viešojo administravimo įstaigas.

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo

Tel.: +47 22 82 85 00
Faksas: +47 22 82 85 11
http://www.sivilombudsmannen.no

Jungtinė Karalystė ES nepriklausančios šalys

Jungtinėje Karalystėje viešojo sektoriaus ombudsmenas veikia JK lygiu bei Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje. Viešųjų paslaugų ombudsmeno tarnyba įsteigta ir Gibraltare.

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower Millbank
UK-London SW1P 4QP

Tel.: +44 345 015 4033
Faksas: +44 300 061 4000
http://www.ombudsman.org.uk
Regional Ombudsmen