Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Etika ir elgesys

Europos ombudsmenė Emily O'Reilly yra įsitikinusi, kad, siekiant visapusiško visuomenės pasitikėjimo, ES institucijos privalo būti prieinamos piliečiams, atskaitingos ir skaidrios, taip pat laikytis aukščiausių etinių standartų. Ombudsmeno tarnyba yra įsipareigojusi visoje savo veikloje laikytis, be kita ko, profesinio sąžiningumo ir atskaitomybės principų. 2015 m. vasario mėn. buvo priimtas Ombudsmeno elgesio kodeksas; be to, su šio įsipareigojimo vykdymu yra susijusi mūsų interneto svetainės Etikos ir elgesio skirsnio medžiaga, kuria siekiama užtikrinti visišką ombudsmeno tarnybos veiklos ir išteklių panaudojimo skaidrumą.

Daugiau informacijos apie etiką ir elgesį