Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Kaip nagrinėjame skundus?

Šioje diagramoje bendrais bruožais apibūdinamas ombudsmenės skundų nagrinėjimo procesas.

 • Gaunamas skundas

  • Ombudsmeno tarnyba patikrina,
   ar turėtume pradėti tyrimą.

   • Pradedamas tyrimas

    Skundo pateikėjas informuojamas laišku

    • Tyrimas

     Ombudsmenas įvertina skundą ir gali:
     – paprašyti, kad institucija ar įstaiga pateiktų atsakymą arba suteiktų išsamesnės informacijos;
     – surengti susitikimą ir (arba) atlikti patikrinimą institucijoje ar įstaigoje;
     – paprašyti skundo pateikėjo pateikti informaciją ar pastabas.

     • Skundas gali būti sparčiai išspręstas

      • Siūlomas sprendimas

       Jei institucija sutinka, klausimas išsprendžiamas.

     • Ombudsmenas nustato netinkamo administravimo atvejį

      • Ombudsmenas pateikia rekomendacijas,
       kaip išspręsti netinkamo administravimo klausimą

       Institucija turi pateikti nuomonę per 3 mėnesius. Skundo pateikėjas gali pateikti pastabas.

       • Baigiamasis sprendimas

        Išdėstomos aiškios išvados, pvz.:
        – priimtos rekomendacijos;
        – spręstas klausimas;
        – ištaisytas netinkamo administravimo atvejis;
        – patobulintos sistemos ir (arba) procedūros.

     • Ombudsmenas nenustato netinkamo administravimo atvejo

   • Tyrimas nepradedamas

    – Ombudsmenas nėra įgaliotas spręsti šio klausimo.
    – Skundas nėra priimtinas (pvz., dėl to, kad skundo pateikėjas pirmiausia nepabandė išspręsti klausimo tiesiogiai kreipdamasis į ES instituciją ar įstaigą).
    – Nepakanka informacijos.
    – Klausimą spręsti labiau tinkama kita institucija.