• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Teminiai leidiniai

Šis skyrius yra skirtas skelbti tam tikrus teminius leidinius, kuriuose pristatomos ombudsmeno idėjos ir pozicijos įvairiomis strategiškai svarbiomis jo darbo temomis arba bendrais su procedūromis susijusiais klausimais.

Paprastai teminiuose leidiniuose aptariamos temos, susijusios su itin reikšmingais ombudsmeno veiksmais siekiant padėti skundų pateikėjams ir išlaikyti aukštus gero administravimo standartus.

Kai tik leidiniai bus parengti, jie bus pateikti šiame skyriuje.