• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Kaltinimas nesiėmus reikiamų veiksmų padidėjus bičių mirtingumui

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Byla :  512/2012/BEH
    Atidaryta 2012-03-28 - Sprendimas 2012-10-02
  • Susijusi institucija :  Europos Komisija
  • Teisės sritis (sritys) :  Žemės ūkis
  • Netinkamo administravimo rūšys: a) pažeidimai arba b) pareigų pažeidimai, susiję su toliau nurodytomis sritimis :  Teisėtumas (neteisingas esminių ir/arba procedūrinių taisyklių taikymas) [ETAEK 4 straipsnis]
  • Tema (temos) :  Institucijų, politikos klausimai
Bee
Autorius:
Autorių teisės: Stocklib ©

Sprendimo dėl skundo 512/2012/BEH prieš Europos Komisiją santrauka

Augalams apsaugoti Komisija leido naudoti insekticidus, vadinamuosius neonikotinoidus. Atitinkamame reglamente numatyta, kad atsiradus naujų mokslinių įrodymų, kad tam tikros medžiagos nebeatitinka joms nustatytų kriterijų, pvz., jos pradeda kelti grėsmę gyvūnų sveikatai, leidimas jas naudoti bus peržiūrimas.

2012 m. kovo mėn. Austrijos ombudsmenų tarybos narys kreipėsi į Europos ombudsmeną ir nurodė, kad bičių augintojų atsiliepimai, taip pat nauji moksliniai duomenys byloja, kad tam tikri neonikotinoidai pastaraisiais metais padidino bičių mirtingumą. Atsižvelgdamas į tai pareiškėjas teigė, kad nepaisydama šių mokslinių įrodymų Komisija nesiėmė reikiamų priemonių bičių mirtingumo dėl tam tikrų neonikotinoidų naudojimo problemai spręsti. Jo teigimu, Komisija turi imtis priemonių šiam bičių mirtingumo klausimui išspręsti.

Savo nuomonėje Komisija iš esmės teigė atidžiai stebinti naujus mokslinius duomenis ir nurodė, kad 2012 m. balandžio mėn. ėmėsi peržiūrėti visų neonikotinoidų bitėms keliamos rizikos vertinimą, kurį atlieka Europos maisto saugos tarnyba (EFSA). Komisija pridūrė, kad EFSA vertinimą numatyta baigti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Savo pastabose pareiškėjas teigiamai vertino Komisijos sprendimą pradėti peržiūros procedūrą ir išreiškė viltį, kad opus bičių mirtingumo klausimas bus išspręstas. Jis taip pat paprašė ombudsmeno pranešti jam apie šios peržiūros rezultatus.

Atsižvelgdamas į priemones, taip pat peržiūrą, kurių ėmėsi Komisija, ir į pareiškėjo pastabas, ombudsmenas padarė išvadą, kad Komisija skundą išnagrinėjo, kaip to tikėjosi pareiškėjas, ir tyrimą baigė. Jis taip pat paprašė Komisijos pranešti jam savo peržiūros rezultatus iki 2013 m. kovo 31 d.