• Pateikti skundą
 • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Ombudsmeno komanda

Ombudsmeno komanda

Kad ombudsmeno institucija galėtų tinkamai vykdyti jai nustatytas dvejopo pobūdžio užduotis, t. y. nagrinėti skundus visomis 24 Sutarties kalbomis ir aktyviau informuoti visuomenę apie teisę pateikti skundą, joje dirba kvalifikuoti ir daugiakalbiai darbuotojai. Šioje dalyje pateikiamas išsamus darbuotojų ir jų pareigų pavadinimų sąrašas.

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmeno kabinetas

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Europos ombudsmeno kabineto vadovas
  Jam tenka visa atsakomybė už ombudsmenės strategiją, tarpinstitucinius ryšius, įskaitant ryšius su Europos Parlamentu, ir kabineto valdymą. Dėl strategijos įgyvendinimo užtikrinimo dirba kartu su Generaliniu sekretoriatu. Pataria ombudsmenei komunikacijos ir informavimo veiklos klausimais.
 • Fintan Butler
  Vyresnysis patarėjas
  Pataria ombudsmenei tyrimų, tyrimo procedūrų ir su tuo susijusiais klausimais.
 • Graham Smith
  Vyresnysis patarėjas
  Senior adviser to Ombudsman and on access to documents, complaint-handling processes and outcomes. Represents Ombudsman as speaker at conferences and events.
 • Silvia Bartolucci
  Asmeninis padėjėjas
  Atsakinga už ombudsmenės darbotvarkės, komandiruočių ir susitikimų rengimą.
 • Frederik Hafen
  Padėjėjas politikos klausimais
  Atsakingas už kasdienius ryšius su Europos Parlamentu, įskaitant Peticijų komitetą. Padeda įgyvendinti Europos ombudsmenės strategiją institucijos viduje ir už jos ribų, įskaitant pasirengimą Europos ombudsmenės informaciniams susitikimams.
 • Caroline Moen
  Kabineto padėjėjas
  Atsakingas už ombudsmeno darbotvarkę; tvarko visą ombudsmenui adresuotą korespondenciją ir kvietimus; tvarko Kabineto skaitmeninį archyvą; prižiūri ombudsmeno intraneto skiltį. Atsakingas už ad hoc pavestų administracinių užduočių vykdymą.

Generalinis sekretoriatas

Generalinis sekretoriatas yra atsakingas už bendrąjį Tarnybos valdymą ir turi pareigą užtikrinti bendrą ombudsmeno strategijos koordinavimą ir įgyvendinimą.
 • - Vacant -
  Generalinis sekretorius
 • Peter Dyrberg
  Generalinį sekretorių tyrimų klausimais konsultuojantis administratorius
 • Murielle Richardson
  Generalinį sekretorių žmogiškųjų išteklių ir valdymo ciklo klausimais konsultuojanti administratorė

Ryšių skyrius

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Ryšių skyriaus vadovė
 • Sylvie Debout
  Padėjėja leidinių klausimais
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Jean Lusweti
  Tekstų autorė ir padėjėja ryšių klausimais
 • Honor Mahony
  Atstovė spaudai
 • Carolina Marín Vargas
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Richard More O'Ferrall
  Ryšių pareigūnas
 • Marina Ramazanova
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Gabrielle Sheridan
  Padėjėja ryšių klausimais
 • Christelle Therouse
  Padėjėja ryšių klausimais

1 skyrius. Tyrimai ir IRT

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  1 skyriaus „Tyrimai ir IRT“ vadovė
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Padėjėjas administraciniais klausimais
 • Maria Depasquale
  Vyriausioji teisininkė
 • Inga Jasmontaitė
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Tereza Mandjukova
  Bylų tvarkytoja
 • Maria Moustakali
  Bylų tvarkytoja
 • Josef Nejedlý
  Teisininkas
 • Jakub Pawlowicz
  Teisininkas
 • Eija Salonen
  Teisininkė
 • Francesca Gennari
  Stažuotojas
Informacinių ir ryšių technologijų poskyris
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Informacinių ir ryšių technologijų poskyrio vadovas
 • Kevin Crespo Gao
  Patarėjas informacinių technologijų klausimais
 • Massimo Ezzy
  Informacinių technologijų pareigūnas ir sistemų kūrėjas
 • Gaël Lambert
  Informacinių technologijų pareigūnas ir vyriausiasis sistemų architektas

2 skyrius „Viešojo intereso tyrimų koordinavimas“

Inquiries Unit 2 coordinates inquiries which the Ombudsman considers to be of particular public interest and manages the fast-track procedure for dealing with public access to documents cases.
 • Fergal Ó Regan
  2 skyriaus „Viešojo intereso tyrimų koordinavimas“ vadovas
 • Tessa Harris Hess
  Bylų tvarkytoja
 • Catherine Vaudé
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Una Kadunić
  Stažuotojas

3 skyrius. Tyrimai

Pagrindinė 3 tyrimų skyriaus misija – atlikti galimo netinkamo administravimo atvejų tyrimus ir, atsižvelgiant į ombudsmenės nustatytus strateginius uždavinius ir prioritetus, rasti jų sprendimo būdus.
 • Lambros Papadias
  3 skyriaus „Tyrimai“ vadovas
 • Antonios Antoniadis
  Vyriausiasis teisininkas
 • Celien Coltura
  Bylų tvarkytoja
 • Patricia López Martín
  Teisininkė
 • Erika Murányi
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Silvia Ticau
  Bylų tvarkytojas
 • Diana Riochet
  Teisininkė
 • José Campos Navarro
  Stažuotojas
 • Tania Isacu
  Stažuotojas

4 skyrius. Tyrimai

Pagrindinė 4 tyrimų skyriaus misija – atlikti galimo netinkamo administravimo atvejų tyrimus ir, atsižvelgiant į ombudsmenės nustatytus strateginius uždavinius ir prioritetus, rasti jų sprendimo būdus.
 • Tina Nilsson
  4 skyriaus „Tyrimai“ vadovas
 • Evelyne Coudière
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Nastasja Fuxa
  Teisininkė
 • Laura Massocchi
  Bylų tvarkytoja
 • Angela Marcos Figueruelo
  Teisininkė
 • Konstantinos Tsaklidis
  Bylų tvarkytojas
 • Michaela Gehring
  Stažuotojas
 • Sandra Karlsson
  Stažuotojas

5 skyrius. Tyrimai ir proceso valdymas

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  5 skyriaus „Tyrimai ir proceso valdymas“ vadovas – skaidrumo pareigūnas
 • Christophe Bauer
  Skyriaus vadovo padėjėjas bylų valdymo procesų klausimais
 • Séverine Beyer
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • Ana Bismarque Gaspar
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • Juliano Franco
  Vyriausiasis teisininkas
 • Hanna Kubiak
  Skundų tvarkytoja
 • Oualiba Makhloufia
  Skyriaus vadovo padėjėja – dokumentų valdymo pareigūnė
 • Aude Perrot
  Bylų tvarkytoja
 • Michael Weiskorn
  Padėjėjas dokumentų valdymo klausimais (informacijos laisvė)
 • Caroline Zinck
  Padėjėja dokumentų valdymo klausimais
 • Marta Barzagli
  Stažuotojas

Strateginių tyrimų skyrius

Strateginių tyrimų skyriaus misija – skatinti sisteminius ES administravimo patobulinimus, visų pirma savo iniciatyva pradėti tyrimus ir juos kontroliuoti, ir, laikantis ombudsmenės strategijoje „2019 m. link“ nustatytų uždavinių ir metinio valdymo plano prioritetų, bendradarbiauti su institucijomis, organais, biurais ir agentūromis.
 • Rosita Hickey
  Strateginių tyrimų skyriaus vadovė
 • Elpida Apostolidou
  Padėjėja teisės klausimais
 • Tanja Ehnert
  Bylų tvarkytoja
 • Koen Roovers
  Bylų tvarkytojas
 • Maximillian Kemp
  Stažuotojas

Personalo, administracijos ir biudžeto skyrius

Personalo, administracijos ir biudžeto skyrius yra atsakingas už visų administracinių klausimų, susijusių su institucijos pastatais ir įranga, personalu, biudžetu ir finansais, sprendimą. Šio skyriaus misija – padėti ombudsmenei įdarbinti aukštos kvalifikacijos personalą, užtikrinti puikias darbo sąlygas ir griežčiausius efektyvumo ir sąžiningumo naudojant viešąsias lėšas standartus.

 • Alessandro Del Bon
  Personalo, administracijos ir biudžeto skyriaus vadovas
Biudžeto poskyris
 • Véronique Vandaele
  Biudžeto poskyrio vadovas
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Skyriaus vadovo sekretorė ir patarėja finansiniais klausimais
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finansų specialistas
 • Stéphanie Maraj
  Finansų specialistė
 • Emese Szentes
  Finansų specialistė
Žmogiškųjų išteklių poskyris
 • Zina Assimakopoulou
  Žmogiškųjų išteklių poskyrio vadovas
 • Rachel Doell
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Henri Finckbohner
  Vairuotojas- padėjėjas administracijai
 • Giovanna Fragapane
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Marjorie Fuchs
  Amministratore
 • Isgouhi Krikorian
  Padėjėja administraciniais klausimais
 • Charles Mebs
  Padėjėjas administraciniais klausimais
 • Félicia Voltzenlogel
  Padėjėja žmogiškųjų išteklių klausimais

Duomenų apsaugos pareigūnas

 • Juliano Franco
  Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Elpida Apostolidou
  Duomenų apsaugos pareigūno padėjėjas