• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Kitos teisių gynimo priemonės

SOLVIT tinklas tarpvalstybinėms ES problemoms spręsti.

Informacijos apie SOLVIT tinklą rasite SOLVIT tinklavietėje.

Piliečių kelrodė tarnyba mobilumo Europos vidaus rinkoje problemoms spręsti.

Informacijos apie Piliečių kelrodę tarnybą rasite Kelrodės tarnybos tinklavietėjes.

Europos vartotojų centrų tinklas (toliau-EVCT) patarimai ar pagalba dėl problemų, susijusių su tarpvalstybine prekyba.

Norėdami susžinoti daugiai apie Europos vartotojų centrų tinklą, pasilankykite EVCT interneto svetainėje.

Komisijos vaidmuo užtikrinant Bendrijos teisės aktų taikymą.

Informacijos apie Komisijos vaidmenį užtikrinant Bendrijos teisės aktų taikymą rasite Komisijos tinklavietės skyrelyje „ES teisės taikymas".

Kitas su Europos Sąjunga susijęs klausimas.

Bendro pobūdžio informacijos Europos Sąjungos klausimais kreipkitės į „Europe Direct" per „Europe Direct" tinklavietę arba skambinkite šiuo nemokamu numeriu* iš bet kurios ES valstybės: 00800 6 7 8 9 10 11 o iš kitų pasaulio šalių įprastu mokamu numeriu +32 2 299 96 96.

* Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neleidžia naudotis numeriais, prasidedančiais skaitmenimis 00800, arba už juos ima mokestį.
Kai kuriais atvejais šie skambučiai gali būti mokami skambinant iš telefono automatų arba viešbučių.