• Pateikti skundą
 • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Ar jis gali Jums padėti?

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ką tiria Europos ombudsmenas?

Europos ombudsmenas nagrinėja skundus prieš Europos Sąjungos (ES) institucijas ir įstaigas. Jūs galite skųstis dėl netinkamo administravimo šių institucijų ir įstaigų veikloje.

Ombudsmenas negali tirti skundų prieš valstybių narių nacionalines, regionines ar vietines administracijas, net jei skundai yra susiję su ES klausimais. Nemaža dalis šių skundų gali būti pateikti nacionaliniams ar regionų ombudsmenams arba nacionalinių ar regionų parlamentų peticijų komitetams. Visų nacionalinių ir regionų ombudsmenų ir peticijų komitetų adresus galite rasti Europos Ombudsmeno interneto svetainėje: http://www.ombudsman.europa.eu

Kas yra netinkamas administravimas?

Netinkamas administravimas – blogas administravimas arba jo nebuvimas, t. y., jei institucija veikia nesilaikydama įstatymų, netaiko gero administravimo principų arba pažeidžia žmogaus teises. Keletas pavyzdžių:

 • administraciniai tvarkos pažeidimai
 • neobjektyvumas
 • diskriminacija
 • piktnaudžiavimas galiomis
 • neatsakymas į paklausimus
 • atsisakymas teikti informaciją
 • nereikalingas vilkinimas

Kokios yra ES institucijos ir įstaigos?

ES institucijos ir įstaigos yra:

 • Europos Komisija
 • Europos Sąjungos Taryba
 • Europos Parlamentas
 • Europos Audito Rūmai
 • Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (išskyrus jo teismines funkcijas)
 • Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 • Europos Sąjungos Regionų komitetas
 • Europos centrinis bankas
 • Europos investicijų bankas
 • Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)
 • Europos kovos su sukčiavimu biuras (OLAF)
 • Europos policijos biuras ( Europolas)
 • Decentralizuotos agentūros (pvz., Europos profesinio rengimo plėtros centras, Europos aplinkosaugos agentūra, Vidaus rinkos derinimo tarnyba ir t. t.).

Prašome atkreipti dėmesį, kad šis sąrašas nėra išsamus. ES institucijų ir įstaigų apžvalgą rasite Europos tinklalapyje: http://www.europa.eu/

Kas gali skųstis ombudsmenui?

Jeigu esate Sąjungos valstybės narės pilietis arba gyvenate valstybėje narėje, jūs galite Europos ombudsmenui pateikti skundą dėl netinkamo administravimo ES institucijų ir įstaigų veikloje. Skundą pateikti gali ir verslo įmonės, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, Sąjungoje turintys registruotą būstinę.

Kokio rezultato galite tikėtis?

Ombudsmenui gali pakakti pranešti atitinkamai institucijai apie skundą tam, kad ji išspręstų problemą. Jei tyrimo metu nepavyksta išspręsti ginčo, Ombudsmenas siekia, jei įmanoma, pasiūlyti draugišką sprendimą, kuris ištaisytų netinkamo administravimo atvejį ir patenkintų skundo pareiškėją. Nepavykus priimti draugiško sprendimo, Ombudsmenas gali pateikti rekomendaciją ginčui išspręsti. Institucijai atmetus ombudsmeno rekomendaciją, jis gali pateikti specialų pranešimą Europos Parlamentui.

Kaip pateikti skundą

Rašykite ombudsmenui bet kuria iš Sutarties kalbų (1) tiksliai nurodydami, kas jūs esate, prieš kurią ES instituciją ar įstaigą skundžiatės, ir kuo grindžiate savo skundą.

 • Skundas turi būti pateiktas per dvejus metus nuo tada, kai jums tapo žinomi faktai , kuriais grindžiamas jūsų skundas.
 • Jūs nebūtinai turite būti asmeniškai įtakotas netinkamo administravimo.
 • Jūs jau turite būti kreipęsis į atitinkamą instituciją ar organą dėl tam tikro klausimo, pvz., laišku.
 • Ombudsmenas nenagrinėja skundų, kurie šiuo metu nagrinėjami teisme arba dėl kurių jau yra priimtas teismo sprendimas.

Ombudsmenas išnagrinės jūsų skundą ir jums bus pranešti tyrimo rezultatai.

Skundą Europos ombudsmenui galima pateikti laišku arba naudojant pridėtą skundo formą. Elektroninę skundo formą galima rasti ombudsmeno interneto svetainėje: http://www.ombudsman.europa.eu

Kaip susisiekti su Europos ombudsmenu

 • Paštu
  Europos ombudsmenas
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Prancūzija
 • Telefonu
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Faksu
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Interneto svetainė
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Nuo 2007m. sausio 1d. egzistuoja 23 Sutarties kalbos: airiu, anglu, bulgaru, ceku, danu, estu, graiku, ispanu, italu, latviu, lenku, lietuviu, maltieciu, olandu, portugalu, prancuzu, rumunu, slovaku, slovenu, suomiu, švedu, vengru ir vokieciu.