• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Pravo na pritužbu

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Na ovoj se stranici nalaze poveznice na informativni materijal o osnovnim pravima koja imate kao podnositelj pritužbe u komunikaciji s uredom Europskog ombudsmana.

Pažljivo pročitajte ove informacije prije nego što odlučite ostvariti svoja prava putem bilo koje od dostupnih mogućnosti.

Obavijest o obradi i povjerljivosti podataka

Obrada podataka

Pritužbe podnesene Ombudsmanu i pripadajuća prepiska često sadrže osobne podatke, kao što su imena, kontaktni podaci i druge informacije na temelju kojih je moguće utvrditi identitet pojedinca.

Europskim pravom (Uredba 45/2001)[1] utvrđena se prava i obveze u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama EU-a, uključujući i Europskog ombudsmana. Prava i obveze uključuju pravo pojedinca na pristup vlastitim podacima koji su u posjedu Ureda. Da biste ostvarili ta prava ili saznali više informacija, obratite se našem Uredu.

Ako smatrate da Ombudsman nije pravilno postupao s Vašim podatcima, možete se obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Povjerljivost Vaše pritužbe i podataka

Mole se podnositelji pritužbi da jasno naznače sve dokumente ili podatke koje smatraju povjerljivima u trenutku njihova slanja Ombudsmanu.

Povjerljivost se primjenjuje samo ako bi otkrivanje informacija imalo štetne posljedice. Primjerice, može se primjenjivati na financijske informacije, osjetljive poslovne informacije ili osobne podatke o pojedincima. Povjerljivost se ne može uvijek zajamčiti. Ako Ombudsmanu predate dokumente koji sadrže osobne podatke koji se odnose na neku drugu osobu, a ne na Vas, ta će osoba vrlo vjerojatno moći dobiti te podatke od Ombudsmana u skladu sa svojim pravima na zaštitu podataka. U svakom slučaju možete očekivati da će se Vaša pritužba i svi popratni dokumenti u potpunosti staviti na raspolaganje instituciji ili tijelu protiv kojega podnosite pritužbu kako bi ih oni mogli pravilno razumjeti i odgovoriti Ombudsmanu.

Zahtjev za preispitivanje

Podnositelj pritužbe može zatražiti preispitivanje odluke da je pritužba izvan nadležnosti Europskog ombudsmana ili je nedopuštena ili preispitivanje odluke kojom se zatvara istraga.

Podnositelj pritužbe ne može zatražiti preispitivanje zaključka o nepravilnostima ili bilo koje preporuke koja je dana nakon takvog zaključka.

Zahtjev za preispitivanje treba sadržavati detaljne argumente o tome zašto je odluka pogrešna.

Ako podnositelj pritužbe želi iznijeti nove činjenice koje se odnose na navodne nepravilnosti, on mora dokazati Europskom ombudsmanu da nije bio u položaju da ih iznese u pritužbi ili tijekom istrage.

Zahtjev za preispitivanje mora se podnijeti unutar dva mjeseca od datuma odluke Ombudsmana na koju se zahtjev odnosi.

Odluka o zahtjevu za preispitivanje donosi se u roku od četiri mjeseca od trenutka registracije. Taj se rok može produžiti ako je to opravdano.

Pritužba na uslugu

Ako niste zadovoljni načinom na koji je osoblje Ombudsmana postupalo s vama ili vašom pritužbom, ali ne i ishodom svoje pritužbe, možete podnijeti pritužbu na uslugu.

Tko nadzire Ombudsmana?

Ne postoji mogućnost podnošenja žalbe na Ombudsmana vanjskom tijelu. Međutim, ovisno o tome što smatrate našom pogreškom, možete razmotriti sljedeće mogućnosti.

Europski parlament. Svaki građanin Europske unije i svaka fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili poslovnim nastanom u bilo kojoj državi članici ima pravo uputiti predstavku Europskom parlamentu u vezi s pitanjem koje pripada području djelovanja Unije i koje izravno utječe na njega. Za više informacija o pravu na podnošenje predstavke kliknite ovdje.

Europski sud. Ako smatrate da je Ombudsman postupio nezakonito, možete razmotriti mogućnost pokretanja postupka pred Općim sudom. Za to će vas morati zastupati odvjetnik, koji će vas moći i savjetovati o vjerojatnim troškovima i izgledima za uspjeh. Molimo vas za razumijevanje zbog toga što Ombudsman i njegove službe ne mogu davati takve savjete. Više informacija potražite na web-mjestu Curia.

Opći podaci za kontakt Ombudsmana

Opći podaci za kontakt Ombudsmana

 

[1] Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka