Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Europos ombudsmenės paspartinta skundų nagrinėjimo procedūra - greitesnė prieiga prie ES dokumentų

Europos ombudsmenės paspartinta skundų dėl prieigos prie dokumentų nagrinėjimo procedūra

Negaunate prieigos prie ES institucijos ar įstaigos turimo dokumento ar dokumentų?

Kai kuriais atvejais ES institucijos ar įstaigos, atsižvelgdamos į išimtis pagal ES taisykles dėl galimybės susipažinti su dokumentais, turi teisę atsisakyti leisti susipažinti su ES dokumentais. Jei laikėtės prašymo susipažinti su dokumentu procedūros ir ES institucija ar įstaiga patvirtino savo sprendimą neleisti susipažinti su dokumentu arba leisti susipažinti su jo dalimi, galite kreiptis pagalbos į Europos ombudsmenę .

Tai galite padaryti pateikdami skundą ombudsmenui įprasta tvarka.

Kadangi prašymus leisti visuomenei susipažinti su dokumentais dažnai teikia asmenys ar organizacijos, kuriems skubiai reikalinga prieiga prie dokumentų, ombudsmenė nusprendė įvesti paspartintą tokių skundų dėl prieigos prie dokumentų nagrinėjimo procedūrą.

Patvirtinusi skundo gavimą, ombudsmenė per penkias darbo dienas priima sprendimą, ar gali pradėti tyrimą dėl pateikto skundo. Šį sprendimą lemia daugybė veiksnių, įskaitant ir tai, ar skundas priimtinas (pavyzdžiui, ar skundo pateikėjas išnaudojo visas procedūros dėl galimybės susipažinti su konkrečios ES institucijos dokumentais teikiamas galimybes), ar atsisakymo suteikti prieigą priežastys yra pagrįstos.

Ombudsmenė stengiasi sprendimą dėl prieigos prie dokumentų tyrimų priimti per 40 darbo dienų (nuo skundo gavimo dienos). Per šį laikotarpį ji gali pasitarti su susijusia institucija ar įstaiga ir (arba) patikrinti konkretų dokumentą.

Jei ombudsmenė nustato, kad ES institucija ar įstaiga suklydo nesuteikdama prieigos prie dokumento (-ų), ji gali rekomenduoti leisti nedelsiant susipažinti su visu ar dalimi konkretaus dokumento. Nors ombudsmenės rekomendacijos nėra teisiškai privalomos, ji tikisi, kad į jas bus atsižvelgta.

Jei ES institucija ar įstaiga nesilaiko jos rekomendacijų, ji gali perduoti klausimą Europos Parlamentui pateikdama specialųjį pranešimą.

Peržiūrėkite mūsų vidinę spartesnės procedūros apžvalgą  (paskelbta 2021 m. vasario 24 d.).