Vuoi presentare una denuncia contro
un’istituzione o un organismo dell’UE?

Kokkuvõte: otsus juhtumi 1769/2017/JAS kohta, milles uuritakse, kuidas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) käsitles herbitsiidide koostisosa glüfosaadiga seotud probleeme

Juhtum käsitles Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kirjavahetust kaebuse esitajaga, Briti kodanikuga, milles amet vastas tema tõstatatud küsimustele seoses taimekaitseainete toimeaine glüfosaadi ohu hindamisega ECHAs.

Ombudsman uuris küsimust ja leidis, et ECHA oli hindamise ajal korraldanud avaliku arutelu. Kaebuse esitaja ei osalenud avalikus arutelus. Sellele vaatamata vastas ECHA tema tõstatatud küsimustele.

Ombudsman järeldas, et ECHA oli kaebuse esitajaga suhelnud nõuetekohaselt ning seega puudus ECHA tegevuses haldusomavoli.