Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Agencija Evropske unije za temeljne pravice je zavrnila dostop javnosti do dokumentov, povezanih z javnim razpisom