Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras atteikums piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus