Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Euroopan unionin perusoikeusviraston kieltäytyminen antamasta yleisölle oikeutta tutustua tarjouspyyntöön liittyviin asiakirjoihin