Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi z novimi pritožbami, obravnavanimi v letu 2021

Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi z novimi pritožbami, obravnavanimi v letu 2021

958

nasvetov ali primerov, posredovanih drugemu pritožbenemu organu

44,2 %

876

poslanih odgovorov pritožniku, da nadaljnjega nasveta ni mogoče dati

40,5 %

332

sproženih preiskav

15,3 %