Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2021

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2021

Preglednost in odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov)

89

29 %

Kultura storitev

80

26 %

Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev)

56

18 %

Spoštovanje postopkovnih pravic

37

12 %

Spoštovanje temeljnih pravic

34

11 %

Zaposlovanje

31

10 %

Dobro upravljanje težav v zvezi z osebjem

27

9 %

Drugo

12

4 %

Dobro finančno poslovodenje

11

4 %

Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU

4

1,3 %

Etičnost

3

1 %

Prijavljanje nepravilnosti

1

0,3 %

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več predmetov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.