Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Eiropas Ombuda 2021. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

Eiropas Ombuda 2021. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

208

Eiropas Komisija

61,5 %

16

Eiropas Ārējās darbības dienests

4,7 %

13

Eiropas Parlaments

3,8 %

13

Eiropas Personāla atlases birojs

3,8 %

11

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

3,3 %

8

Eiropas Zāļu aģentūra

2,4 %

7

Eiropas Savienības Padome

2,1 %

6

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

1,8 %

34

Citas ES iestādes vai struktūras (1)

10,1 %

22

Citas ES aģentūras (2)

6,5 %

(1) Tostarp ECB (0,9 %), EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) un EVTI (0,9 %).

(2) Tostarp EISMEA (1,2 %) un ENISA (0,9 %).