Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Istrage koje je Europski ombudsman proveo u 2021. odnosile su se na sljedeće institucije

Istrage koje je Europski ombudsman proveo u 2021. odnosile su se na sljedeće institucije

208

Europska komisija

61,5 %

16

Europska služba za vanjsko djelovanje

4,7 %

13

Europski parlament

3,8 %

13

Europski ured za odabir osoblja

3,8 %

11

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu

3,3 %

8

Europska agencija za lijekove

2,4 %

7

Vijeće Europske unije

2,1 %

6

Europski ured za borbu protiv prijevara

1,8 %

34

Druge institucije ili tijela EU-a (1)

10,1 %

22

Druge agencije EU-a (2)

6,5 %

(1) Uključujući ESB (0,9 %), EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) i ESMA-u (0,9 %).

(2) Uključujući EISMEA-u (1,2 %) i ENISA-u (0,9 %).