Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten tulokset

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten tulokset

Toimielimen sopimat ratkaisut, saavutetut ratkaisut, osittain saavutetut ratkaisut, toimielimen hyväksymät ehdotukset

170

55,7 %

Ei hallinnollista epäkohtaa

109

35,7 %

Lisätutkimukset eivät perusteltuja

27

8,9 %

Hallinnollinen epäkohta havaittu

4

1,3 %

Muu

3

1 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.