Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani poolt 2021. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Läbipaistvus ja vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele)

89

29 %

Teenuste osutamise kultuur

80

26 %

Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes)

56

18 %

Menetlusõiguste järgimine

37

12 %

Põhiõiguste austamine

34

11 %

Töölevõtmine

31

10 %

Personaliküsimuste hea haldamine

27

9 %

Muu

12

4 %

Usaldusväärne finantsjuhtimine

11

4 %

Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis

4

1,3 %

Eetika

3

1 %

Rikkumisest teatamine

1

0,3 %

Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.