Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2021

Θέμα των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2021

Διαφάνεια και λογοδοσία
(π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα)

89

29 %

Εξυπηρέτηση

80

26 %

Προσήκουσα άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
(και στις διαδικασίες επί παραβάσει)

56

18 %

Σεβασμός των δικονομικών δικαιωμάτων

37

12 %

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

34

11 %

Προσλήψεις

31

10 %

Ορθή διαχείριση θεμάτων προσωπικού

27

9 %

Άλλο

12

4 %

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

11

4 %

Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ

4

1,3 %

Δεοντολογία

3

1 %

Καταγγελία δυσλειτουργιών

1

0,3 %

Σημείωση: Σε ορισμένες υποθέσεις, η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε έρευνες που αφορούσαν δύο ή περισσότερα θέματα. Γι’ αυτό, το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 %.