Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Praktična priporočila za stike javnih uslužbencev s predstavniki interesnih skupin

PRIPOROČAMO

ODSVETUJEMO

1. Preden se sestanete s predstavnikom interesne skupine ali sprejmete vabilo na dogodek, preverite, ali mora biti predstavnik vpisan v register EU za preglednost.

1. Ne sestanite se s predstavniki interesnih skupin, ki niso vpisani v register EU za preglednost, če vaša pravila tega ne dovoljujejo ali to odsvetujejo; predstavnika prosite, naj se registrira, če njegove dejavnosti spadajo v področje uporabe registra.

2. Dobro se pripravite in raziščite osnovna dejstva ter preverite, katere interese zastopajo predstavniki in kdo jih financira. Po potrebi prosite za dodatne informacije.

2. Ne spreglejte motivov ljudi, ki se želijo sestati z vami ali vas vabijo na dogodke. Lobiranje opravljajo številne organizacije, vključno s svetovalnimi družbami, odvetniškimi pisarnami, nevladnimi organizacijami, možganskimi trusti, lokalnimi organizacijami itn.

3. Poskrbite, da vnaprej razkrijejo namen sestanka/vprašanja, o katerih boste govorili, imena udeležencev in organizacije in/ali stranke, v imenu katere delujejo, ter druge pomembne informacije.

3. Ne imejte stikov s predstavnikom posamezne interesne skupine, ne da bi podobno priložnost ponudili tudi drugim skupinam.

4. Ocenite in preprečite vsakršno tveganje navzkrižij med svojimi zasebnimi interesi in interesi javnosti ter pretehtajte, kakšno bo mnenje o vaših stikih.

4. Ne sprejemajte vabil na sestanke ali dogodke, ki bi lahko vašo organizacijo spravili v kočljiv položaj.

5. Kadar ste v dvomih, si vzemite čas za razmislek, kaj boste storili. Če je potrebno, se posvetujte z vodstvom; če to odloči, da lahko nadaljujete, dokumentaciji priložite opombo s pojasnilom.

5. Ne pozabite obvestiti zadevnih sodelavcev in vodstva po sestankih in dogodkih.

6. Upoštevajte, da se zastopanje interesov ne odvija samo v formalnem okolju. Lobiranje se lahko izvaja tudi med neformalnimi srečanji in v družbenih okoljih. Vedno bodite profesionalni.

6. Ne udeležujte se in ne organizirajte sestankov zunaj uradnih ur in uradnih prostorov. Če to storite, premislite, ali bi morali o tem obvestiti vodstvo in s seboj povabiti sodelavca.

7. Vestno vodite evidence, vključno z datumom/krajem sestanka, imeni udeležencev, organizacij in/ali strank ter vprašanji, o katerih ste govorili. Uporabite uradni sistem svoje organizacije za vodenje datotek.

7. Ne naredite ali recite ničesar, kar bi bilo lahko razumljeno kot prednostno obravnavanje predstavnika interesne skupine.

8. Spoštujte veljavne zahteve glede razkritja podatkov, na primer Komisiji razkrijte podrobnosti o sestankih med predstavniki interesnih skupin in komisarji, člani kabinetov in generalnimi direktorji Komisije.

8. Predstavnikom interesnih skupin nikoli ne dajte občutka, da bi lahko ali bodo posamezni nasveti, zamisli ali informacije odločilno vplivali na postopek odločanja.

9. Poročajte o praksah lobiranja, ki veljajo za nesprejemljive, predvsem v smislu kodeksa ravnanja, ki velja za predstavnike interesnih skupin, vpisanih v register EU za preglednost.

9. Ne razkrivajte informacij, če za to niste pooblaščeni, in ne zlorabljajte zaupnih informacij.

10. Seznanite se, na primer z usposabljanjem, s posebnimi pravili, ki veljajo za vašo organizacijo. Kadar se posebna pravila razlikujejo od teh praktičnih priporočil, imajo prednost običajno prva.

10. Brez natančnega razmisleka od predstavnikov interesnih skupin ne sprejemajte reprezentance, razen če je to v skladu z veljavnimi pravili. Če je potrebno, sporočite podatke o morebitnih prejetih darilih in reprezentanci.