Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingue disponibili:
  • RORomână

Decizia în cazul de mai sus cu privire la cum a tratat Comisia Europeană o petiție privind corupția din sistemul judiciar și guvernul român

Stimate domnule X,

Ați depus recent o plângere la Ombudsmanul European împotriva Comisiei Europene.

Vă preocupă modul în care Comisia a tratat o petiție pe care ați depus-o în noiembrie 2021 privind proceduri judiciare la care sunteți parte și modul în care autoritățile române au tratat plângerea dumneavoastră cu privire la un judecător. În plângerea dumneavoastră adresată Ombudsmanului, ați reiterat aceste preocupări și ați susținut că Comisia ar trebui să ia măsuri pentru a aborda presupusa corupție din sistemul judiciar și guvernul român.

Vă atragem atenția asupra faptului că Ombudsmanul nu poate examina niciun aspect legat de proceduri judiciare sau de activitatea autorităților naționale. Ombudsmanul poate investiga numai plângerile care se referă la activitatea administrativă a instituțiilor și organelor Uniunii Europene. Prin urmare, evaluarea de mai jos este limitată la răspunsul Comisiei în urma petiției dumneavoastră.

După o examinare atentă a informațiilor pe care le-ați furnizat odată cu plângerea, am hotărât să închidem ancheta cu următoarea concluzie:

Nu a existat o administrare defectuoasă din partea Comisiei Europene.

În răspunsul său, Comisia a afirmat că nu are competența de a interveni în cauze individuale sau de a examina deciziile autorităților judiciare naționale. Aceasta v-a explicat că nu poate investiga decât aspecte legate de punerea în aplicare a legislației UE. Comisia v-a indicat că ar trebui să recurgeți la căile de atac disponibile la nivel național, cum ar fi contactarea Avocatului Poporului sau a autorităților judiciare. Aceasta a explicat, de asemenea, că orice persoană poate depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cazul încălcării drepturilor fundamentale, cu condiția ca toate căile de atac naționale să fi fost epuizate.

De asemenea, Comisia v-a informat cu privire la activitatea sa de monitorizare și evaluare a sistemului judiciar din România și a luptei împotriva corupției, desfășurată în principal prin intermediul mecanismului de cooperare și verificare[1] și al mecanismului privind statul de drept.[2] Aceasta v-a furnizat cele mai recente rapoarte publicate pe această temă.

Comisia afirmă în mod întemeiat că nu are competența de a examina rezultatul unor proceduri judiciare specifice care nu privesc punerea în aplicare a dreptului UE. De asemenea, Comisia v-a furnizat informații utile cu privire la acțiunile sale în domeniul corupției și al statului de drept în România. În fiecare an, Comisia evaluează evoluția sistemul judiciar din România, formulează recomandări acolo unde este necesar și urmărește punerea în aplicare a acestor recomandări de către autoritățile române. Prin urmare, considerăm că răspunsul Comisiei este rezonabil.

Deși înțelegem că ați putea fi dezamăgit de acest rezultat, sperăm că aceste explicații vă sunt utile.[3]

Cu stimă,

Tina Nilsson
Șefă a Unității de gestionare a cazurilor

Strasbourg, 10.03.2022

 

[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-verification-mechanism-bulgaria-and-romania_ro

[2] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_ro

[3] Informații complete privind procedura și drepturile aferente plângerilor pot fi găsite la adresa

  https://www.ombudsman.europa.eu/ro/document/70707