Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) a neodpovedanie na sťažnosť týkajúcu sa technických ťažkostí pri výberovom konaní na miesta jazykových asistentov (EPSO/AST ochrana údajov/152/22)