Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) ja sen vastaamatta jättäminen valitukseen, joka koski teknisiä vaikeuksia kielipalvelujen hallintoavustajien valintamenettelyssä (EPSO/AST/152/22)