Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ja selle suutmatus vastata kaebusele keeleassistentide valikumenetluse tehniliste probleemide kohta (EPSO/AST data protection/152/22)